Magician E6 זרוע שיתופית

זרוע רובוטית שולחנית שישה צירים ללימוד תכנות רובוטיקה ומייקרים. 

הטכנולוגיה המתקדמת בעולם עכשיו אצלך בכיתה

Magician

Desktop Grade Robot For Advanced Education

Magician E6