יישומים בתעשייה

יעילות רבה יותר, מקסום פוטנציאל והגדלת הפריון בתחומים רבים בתעשיה באמצעות שילוב רובוטים ומערכות של Dobot.

Bin Picking

Intelligent picking with vision sensors.

Bin Picking

Intelligent picking with vision sensors.

Gluing

Better gluing results with advanced motion algorithm.

Gluing

Better gluing results with advanced motion algorithm.

Loading and Unloading

Hi speed, precise and flexible.

Loading and Unloading

Hi speed, precise and flexible.

Palletizing

High performance solution with minimal setup time.

Palletizing

High performance solution with minimal setup time.

Polishing

Adaptive force control technology for complex surface curvature.

Polishing

Adaptive force control technology for complex surface curvature.

Screwdriving

Compatible with various screw types.

Screwdriving

Compatible with various screw types.

Transporting

General Purpose Transportation Solution.

Transporting

General Purpose Transportation Solution.

Welding

With seamline inspection before and after welding.

Palletizing

With seamline inspection before and after welding.

Quality Inspection

Massive efficiency gains over manual labor.

Quality Inspection

Massive efficiency gains over manual labor.

Insertion

For precision assembly needs.

Insertion

For precision assembly needs.

Assembly

For precision assembly needs.

Assembly

For precision assembly needs.